Vergoedingen en tarieven

Vergoeding van psychosociale zorg

Tekenbubbels biedt ondersteuning aan kinderen, adolescenten en volwassenen. Ik werk samen met een zorgaanbieder, Tuoro-zorg, welke een contract heeft met de 14 Twentse gemeenten. Dit betekent o.a. dat de kosten voor hulp vergoed kunnen worden. U kunt contact opnemen met het sociaal wijkteam binnen uw eigen gemeente.

!! Vanaf januari 2022  is mijn inschrijving bij de RCBZ beëindigd. De administratieve rompslomp en registratie- en financiële verplichtingen is té groot in relatie tot het aantal zorgverzekeraars dat vervolgens ook maar gedeeltelijk vergoed. Ik besteed mijn tijd en energie liever aan gewoon goede hulpverlening!!

Sessies kunnen ook vanuit een PGB worden betaald.

Zelf bekostigen

Je mag natuurlijk ook zonder verwijzing of indicatie bij mij komen en dit zelf bekostigen. Dan gelden vanaf januari 2021 de volgende tarieven voor EMDR, tekenbegeleiding of andere methoden:

  • Kennismakingsgesprek ca. 30 minuten: gratis.
  • Intakegesprek of intakesessie ca. 60 minuten: €60,00
  • Begeleidingssessie ca. 60 minuten: €60,00
  • Oudergesprek/evaluatie/gesprek met derden ca. 60 minuten: €60,00
  • Uitgebreide evaluatie -of eindrapportage: €60,00

Tekenlessen en workshops

Tekenlessen en workshops vallen niet onder de vergoede producten. Wel kunt u voor tekenlessen een aanvraag indienen via: enschede@jeugdfondssportencultuur.nl

Algemeen: Al mijn werkzaamheden zijn vrijgesteld van BTW. Afspraken voor coaching en therapie kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Bij latere afmeldingen of niet verschijnen breng ik de reguliere kosten in rekening.