Tarieven

Tekenlessen en workshops

Voor tekenlessen en workshops worden geen vergoedingen geboden. Wel kunt u voor tekenlessen een aanvraag indienen via: enschede@jeugdfondssportencultuur.nl