Tarieven

 

Iedereen kan bij mij terecht zonder verwijzing of indicatie.

Wordt je verwezen via een wijkteam, arts of praktijkondersteuner, bekijk dan samen met je wijkcoach of je de begeleiding/behandeling vergoed kunt krijgen. Ik ben onderaannemer bij Samen14.

Vanaf januari 2023 gelden de volgende tarieven voor alle ondersteuningsmethoden:

  • Kennismakingsgesprek ca. 30 minuten: gratis.
  • Intakegesprek of intakesessie ca. 60 minuten: €65,00
  • Begeleidingssessie ca. 60 minuten: €65,00
  • Oudergesprek/evaluatie/gesprek met derden ca. 60 minuten: €65,00
  • Uitgebreide evaluatie -of eindrapportage: €65,00

 

Tekenlessen en workshops

Voor tekenlessen en workshops worden geen vergoedingen geboden. Wel kunt u voor tekenlessen een aanvraag indienen via: enschede@jeugdfondssportencultuur.nl

Algemeen: Al mijn werkzaamheden zijn vrijgesteld van BTW. Afspraken voor coaching en therapie kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Bij latere afmeldingen of niet verschijnen breng ik de reguliere kosten in rekening.